Buurtcontactpunt

Het bestuur van de Belangenvereniging heeft de intentie uitgesproken dat het nuttig en wellicht zelfs noodzakelijk is om een buurtcontactpunt te gaan inrichten.

Dit heeft geleid tot een projectgroep buurtcontactpunt. De projectgroep heeft zich gericht op inventarisatie van mogelijkheden met het oog op de ontwikkelingen van een terugtredende overheid in de maatschappelijke zorg.

De projectgroep gaat hierbij uit van de kracht van het rijke Zesgehuchtense verenigingsleven, ondersteuning vanuit het gemeentelijk beleid in het kader van wijkgericht werken en de WMO.

De projectgroep heeft besloten op te gaan in de stichting Plein6G. Door een goede samenwerking met Wooninc. - eigenaar van Josephinehof - kan het buurtcontactpunt ondergebracht worden in Josephinehof. Vanaf 1 april 2018 kan gestart worden met de opbouw.