Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Tournooiveld 10 Geldrop (ingang Rederijkerstraat)

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2019
Bestuursvergadering, aanvangstijd 20:00 uur
Di 29 januari
Di 26 februari, onder voorbehoud!
Di 26 maart AVL
Di 23 april
Di 21 mei
Di 25 juni
Di 9 juli, eventueel
Di 27 augustus
Di 24 september
Di 29 oktober
Di 26 november
Di 17 december

1ste bestuursvergadering 2020: Di 28 januari

Algemene ledenvergadering: Di 3 maart 2020