Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Tournooiveld 10 Geldrop (ingang Rederijkerstraat)

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2018
Bestuur, aanvangstijd 20:00 uur
Di 30 januari
Di 27 februari ALV
Di 27 maart
Di 1 en Di 29 mei
Di 17 juli
Di 28 augustus
Di 25 september
Di 30 oktober
Di 27 november
Di 18 december

1ste bestuursvergadering 2019: Di 29 januari

Algemene ledenvergadering: Di 26 februari 2019