Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Gildestraat, in voormalig Josephinehof,  Geldrop

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2019
Bestuursvergadering, aanvangstijd 20:00 uur
Di 29 januari
Di 26 februari, onder voorbehoud!
Di 26 maart AVL
Di 23 april
Di 21 mei
Di 25 juni
Di 27 augustus
Di 24 september
Di 29 oktober
Di 26 november
Di 17 december

1ste bestuursvergadering 2020: Di 28 januari

Algemene ledenvergadering: Di 3 maart 2020