Vergaderschema

Wilt u een vergadering bijwonen – om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte welkom.

We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per maand plaats, doorgaans op dinsdagavond.

Projectvergaderingen vinden plaats afhankelijk van het project.

Vergaderlocatie: Gildestraat, in voormalig Josephinehof,  Geldrop

NB: i.v.m. de corona crisis zien wij ons genoodzaakt voorlopig geen algemene ledenvergadering te houden. We wachten de ontwikkelingen af alvorens een nieuwe datum te bepalen.

Belangenvereniging Zesgehuchten, vergaderschema 2020
Bestuursvergadering, aanvangstijd 20:00 uur
Di 28 januari
Di 3 maart
Di 21 april (onder voorbehoud i.v.m. corona crisis)
Di 26 mei
Di 30 juni
Di 25 augustus
Di 29 september
Di 27 oktober
Di 24 november
Di 15 december

1ste bestuursvergadering 2021: Di 26 januari

Algemene ledenvergadering: Di 2 maart 2021