Missie

De Belangenvereniging Zesgehuchten heeft als missie het in de ruimste zin van het woord verdedigen van het collectief woonconsumentenbelang van de inwoners van Zesgehuchten ten westen van de spoorlijn Eindhoven-Weert.

Dit vanuit de visie en  doelstelling Zesgehuchten verder te ontwikkelen tot een mondige samenleving waarin het prettig wonen en werken is en waarbij collectieve waarden van belang zijn als:

- opkomen voor elkaar;

- belangenbehartiging onafhankelijk van politieke of religieuze  uitgangspunten;

- behoud van de culturele waarden;

- open ontvangst van nieuwe inwoners;

- behouden en verder ontwikkelen van een bloeiend en eigentijds verenigingsleven;

- aansluiten bij het gemeentelijk project "wijkgericht werken".