Statuten

De Statuten van de Belangenvereniging Zesgehuchten.
Deze zijn gecomplimenteerd met het "Huishoudelijk reglement" van de Belangenvereniging Zesgehuchten.
Voor details van de "Statuten" zie deze link -->