Algemene Ledenvergadering, overzicht

De Algemene ledenvergadering (ALV) is een jaarlijks terugkerende vergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De leden kunnen conform de statuten op elk moment een Buitengewone Algemene ledenvergadering (BAV) bijeen roepen.
In de ALV worden nieuwe verenigingsvoorstellen aan de leden voorgelegd.
De ledenvergaderingen van de Belangenvereniging kenmerken zich door in het eerste gedeelte van de vergadering verenigingstechnische zaken af te handelen.
Voor het tweede deel van de vergadering kunnen gasten, zoals o.a. politici, politie en andere deskundigen uitgenodigd worden om informeel met de leden van gedachten te wisselen.

Ieder lid van de vereniging kan zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Vóór elke ALV ontvangt ieder lid een uitnodiging.

Hieronder vind u een overzicht van de afgelopen jaren.

Het verslag van de laatste jaarvergadering kunt u inzien wanneer u ingelogd bent als lid.....
21 febr 2017
23 febr 2016
27 mrt 2015
27 febr 2014
31 jan 2013
26 jan 2012
27 jan 2011
28 jan 2010
29 jan 2009
31 jan 2008
25 jan 2007
2 febr 2006
27 jan 2005
29 jan 2004